De barre oversteek naar Ameland in 1917

- Aanleiding - - Levenswandel - - Mobilisatie - - Hospitaal - - De oversteek - - Krantenbericht - - Brief Hoekstra - - Brief Bleeker 1 - - Brief IJnsen - - Brief Bleeker 2 - - Brief Molenaar - - Brief Visser - - Brief Bleeker 3 - - Brief Bleeker 4 - - Verslag de Jong - - Brief de Jong - - Rouwadvertenties - - Leeuwarder Courant - - Tames Oud - - Het Boekje - - Nawoord - - Gastenboek - - Contact - - Links -

Rouwadvertenties en dankbetuiging door de familie.

 

De akte van overlijden op 21 januari 1917, waarbij zijn oom Douwe Gorter, veldwachter te Hollum, de aangifte deed.

Door de strenge en lange winter van 1917 en de emotionele toestand rond het tragische ongeval, was de familie pas de volgende maand in staat de hieronder volgende rouwadvertenties in de krant te plaatsen.

In deze advertenties werd echter per abuis 20 januari 1917 als datum van overlijden genoemd. De oversteek vond echter een dag later plaats.

Uit de hieronder afgebeelde dankbetuiging van zijn ouders en oom en tante, blijkt dat Jacob met militaire eer werd begraven.