De barre oversteek naar Ameland in 1917

- Aanleiding - - Levenswandel - - Mobilisatie - - Hospitaal - - De oversteek - - Krantenbericht - - Brief Hoekstra - - Brief Bleeker 1 - - Brief IJnsen - - Brief Bleeker 2 - - Brief Molenaar - - Brief Visser - - Brief Bleeker 3 - - Brief Bleeker 4 - - Verslag de Jong - - Brief de Jong - - Rouwadvertenties - - Leeuwarder Courant - - Tames Oud - - Het Boekje - - Nawoord - - Gastenboek - - Contact - - Links -

Nawoord.

Toen mijn dierbare echtgenote, Dini Noordik, op 5 april 2003 overleed, is haar urn in zijn graf bijgezet en is er door mij een steen geplaatst met een verwijzing naar Jacob Bleeker.

Ik heb geen verklaring kunnen vinden waarom de nabestaanden later nooit een grafsteen op zijn graf hebben geplaatst.

Het graf is gelegen direct naast dat van zijn grootouders Cornelis Yzaaks Visser (1832-1883) en Trijtje Christiaans Bakker (1824-1917). Aan de andere zijde van dit laatste graf bevindt zich dat van zijn moeder Geertruida Cornelia (Truitje) Visser (1863-1940).

De verwijzing.

Zijn vader Pieter Bleeker werd in 1933 te Leeuwarden begraven.Deze 3 graven zijn door mij in de jaren tachtig van de vorige eeuw door bij aangekocht, als een blijvende en dierbare herinnering aan mijn naaste familieleden op Ameland.

De laatste brieven van Jacob aan mijn vader heb ik met opzet niet geheel in dit boekje opgenomen. Ik heb dat gedaan vanwege het intieme en privé karakter, dat overduidelijk uit de brieven straalt. Alleen enige citaten zijn door mij in dit boekje gebruikt, om mede de sombere sfeer weer te geven die toen in het Militaire Hospitaal te Amersfoort heerste.

Son, juli 2011

Jan Bleeker.