De barre oversteek naar Ameland in 1917

- Aanleiding - - Levenswandel - - Mobilisatie - - Hospitaal - - De oversteek - - Krantenbericht - - Brief Hoekstra - - Brief Bleeker 1 - - Brief IJnsen - - Brief Bleeker 2 - - Brief Molenaar - - Brief Visser - - Brief Bleeker 3 - - Brief Bleeker 4 - - Verslag de Jong - - Brief de Jong - - Rouwadvertenties - - Leeuwarder Courant - - Tames Oud - - Het Boekje - - Nawoord - - Gastenboek - - Contact - - Links -

Een korte levenswandel van Jacob Bleeker.

Jacob Bleeker werd op 20 december 1892 geboren, als tweede zoon in het gezin van Pieter Jacobs Bleeker en Geertruida Cornelia (Truitje) Visser. Ze woonden aan de Oosterlaan (thans nr. 26) in een Commandeurswoning, die toen nog eigendom was van Trijntje Cornelis Bakker, weduwe van Cornelis Yzaaks Visser en grootmoeder van Jacob. Pas in 1919 ging dit pand door vererving over op de familie Bleeker. In het oorlogsjaar 1940 werd het pand verkocht.

Zijn vader Pieter Bleeker en zijn moeder Truitje Visser.

Gedeeltelijk overzicht afstamming van Jacob Bleeker:

Jacob Jurjens Bleeker      ~           1.Antje J. Bleeker

*1824 +1913 x                                    2.Jurjen J. Bleeker

Rinske Jobs Visser                            3.Pieter J. Bleeker        ~ 

                          * 1859 +1933

                         4.Hendrik J. Bleeker

                         5.Sjoukje J. Bleeker                  1.Cornelis Bleeker

                         6.Aafke J. Bleeker                     2.Jacob Bleeker

                                           ~     *1892 +1917

Cornelis Yzaaks Visser    ~           1.Yzaak C. Visser                      3.Trijntje Bleeker

*1822 +1883 x                                    2.Alida C. Visser                       4.Piet Bleeker

Trijntje Cornelis Bakker                     3.Christiaan C. Visser                  (mijn vader)

                         4.Geertruida C. Visser  ~ 

                          *1863 +1940

Hij volgde de Openbare Lagere School in Hollum. Uit deze tijd is nog een schoolfoto bewaard gebleven, waar ook zijn beide broers Cornelis en Piet en zuster Trijntje op voorkomen. Vaak werden de kinderen uit één gezin op dit soort schoolfoto’s dicht bij elkaar gezet, zo ook op deze. Een uitsnede van de foto uit begin 1900 is hieronder afgebeeld. Op het leitje, dat één van de kinderen in de handen houdt, staat met zwierige letters geschreven: "Hollum Ameland N 6 ".

1. Cornelis   2. Jacob   3. Trijntje   4. Piet

Jacob wilde aanvankelijk naar zee, doch vooral zijn oom Jan Dirks Zeper was het hiermee niet eens, gezien de grote gevaren. De beide enige broers van zijn moeder, Yzaak en Chris, waren immers al op jeugdige leeftijd, respectievelijk 15 en 20 jaar oud, op zee omgekomen. Wanneer oom Jan in de Oosterlaan op visite kwam, werd het stiekem zelf gemaakte oliegoed, dat buiten aan de waslijn hing te drogen, dan ook ijlings weer binnen gehaald.

Toch heeft Jacob als jongen wel gevaren. Eerst op een haringkotter, maar dat scheen hem helemaal niet te hebben bevallen. Hij heeft over deze ervaringen eens gezegd: "De ratten hebben op dit schip een beter leven dan de visserslui ".

Jacob als jongeman.

Hij zou, volgens zeggen, ook nog eens een reis als matromaaos mmet de maatschappij van zijn vader, de Koninklijke Hollandsche Lloyd, hebben meegemaakt. Tijdens deze zeereis zou hij een waarzegster in Buenos Aires hebben geraadpleegd, die hem voorspelde dat hij eens op zee zou omkomen. Waarschijnlijk is hij hiervan erg geschrokken en is daarna nooit meer gaan varen. Helaas kon Jacob zijn voorspelde noodlot op zee toch niet ontlopen, zo bleek pas later in 1917. Hij koos voor een veilige baan aan de vaste wal en werd timmerman. Dat beroep zat al in de familie, aangezien zijn vader als matroos  op zeilschepen en later als scheepstimmerman over de wereldzeeën voer.

In 1910 volgde hij een timmermansopleiding in Leeuwarden en werd in 1911 voor de Nationale Militie ingeschreven voor de lichting in 1912. Zijn beroep was toen timmerknecht.

Militaire pasfoto van Jacob.

In 1914 brak de 1e Wereldoorlog uit en de dienstplichtige militairen werden gemobiliseerd. Ook Jacob werd opgeroepen, volgde een opleiding voor onderofficier bij de Infanterie en werd uiteindelijk als sergeant ingedeeld bij de 5e Compagnie, Depot IX Infanterie Brigade in het garnizoen te Amersfoort.