De barre oversteek naar Ameland in 1917

- Aanleiding - - Levenswandel - - Mobilisatie - - Hospitaal - - De oversteek - - Krantenbericht - - Brief Hoekstra - - Brief Bleeker 1 - - Brief IJnsen - - Brief Bleeker 2 - - Brief Molenaar - - Brief Visser - - Brief Bleeker 3 - - Brief Bleeker 4 - - Verslag de Jong - - Brief de Jong - - Rouwadvertenties - - Leeuwarder Courant - - Tames Oud - - Het Boekje - - Nawoord - - Gastenboek - - Contact - - Links -

Aanleiding 

In de slaapkamer van mijn ouders hing een groot ovaal portret van een jonge man in soldatenuniform. Als klein kind vond ik het als vanzelfsprekend dat het daar hing, zonder te weten wie het eigenlijk was. Zo langzamerhand werd het mij duidelijk dat mijn vader, Piet Bleeker, aan dat portret een bijzondere waarde hechtte. Pas later vertelde hij mij dat het zijn broer Jacob voorstelde, die in 1917, tijdens een oversteek met anderen naar Ameland, was omgekomen. Ook bezat mijn vader nog de laatste zorgvuldig bewaarde brieven, enkele foto’s en een zelfgemaakt pronkkistje van Jacob, alsmede enkele krantenknipsels uit die tijd. Pas toen mijn vader overleden was, ging ik beseffen welke grote rol Jacob moet hebben gespeeld in het leven van mijn vader.

Veel later heeft het mij geïnspireerd om alles grondig te onderzoeken, teneinde een goed beeld te kunnen krijgen van dat tragische voorval. Het moet voor mijn familie op Ameland een bijna onoverkomelijk verdriet zijn geweest, dat hun veel belovende zoon en broer, op de jonge leeftijd van slechts 24 jaar, tijdens deze tocht het leven liet. Vandaar dat ik in mijn boek "Zeilende op 18 º33" Z.B., een kroniek van de Amelandse familie Bleeker" (uitg. 1996) er een afzonderlijk hoofdstuk aan heb gewijd. Het is wellicht toch de moeite waard om aan deze barre oversteek van 1917 met een dramatisch gevolg, naast een boekje, nu ook een website te wijden. Dit voornemen probeer in nu waar te maken.

Het is geenszins mijn bedoeling om met het schrijven van deze website oude wonden op Ameland weer open te breken. Ik probeer alleen de feiten weer te geven, zoals die in 1917 gepubliceerd werden. In sommige ingezonden brieven wordt door mijn oom Cor, als broer van Jacob, aanvankelijk sterk getwijfeld aan het juiste optreden van de mede-tochtgenoten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de vaak onvolledige eerste berichten in de kranten. Het leidde destijds tot heftige discussies op het eiland en in de plaatselijke krant, die vaak zeer hoog op liepen.

Later komt oom Cor voor een deel op zijn eerdere uitlatingen terug. Ook de ouders van Jacob en zijn oom en tante gaven, middels een advertentie, te kennen dat zij behoefte hadden om hun dank te betuigen aan een viertal medetochtgenoten voor hun betoonde hulp en bijstand. Wellicht gebeurde dit om de hoog op gelopen gemoederen op Ameland enigszins te sussen.

Uit al mijn verzamelde artikelen en brieven krijgt men niet uitsluitend een beeld van mijn oom Jacob Bleeker. Ook worden in deze stukken de uitzonderlijk grote moeilijkheden geschetst, waaronder deze barre voettocht over het zeer slechte ijs van de Waddenzee naar Ameland heeft plaatsgevonden en de daarop volgende grote opschudding op Ameland.

Son, juli 2011

Jan Bleeker.

Voor het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2011.