De barre oversteek naar Ameland in 1917

- Aanleiding - - Levenswandel - - Mobilisatie - - Hospitaal - - De oversteek - - Krantenbericht - - Brief Hoekstra - - Brief Bleeker 1 - - Brief IJnsen - - Brief Bleeker 2 - - Brief Molenaar - - Brief Visser - - Brief Bleeker 3 - - Brief Bleeker 4 - - Verslag de Jong - - Brief de Jong - - Rouwadvertenties - - Leeuwarder Courant - - Tames Oud - - Het Boekje - - Nawoord - - Gastenboek - - Contact - - Links -

Ingezonden brief van P.Visser en G. de Jong, 14 maart 1917.

Bij deze ene reactie van de mede-tochtgenoten bleef het in die krant van 14 maart 1917 niet. Ook anderen roerden zich.

Geachte Redactie!

Wij verzoeken U beleefd het volgende in Uw blad te willen plaatsen. Bij voorbaat onzen dank.

 

De tocht van Holwerd naar Ameland.

Over de tocht van Holwerd naar Ameland op 21 januari j.l. door een aantal zeelieden en militairen, waarbij J.Bleeker op zoo jammerlijke wijze het leven heeft verloren, is in "Onze Eilanden" reeds heel wat geschreven. Het is geenszins onze bedoeling in te gaan op onwaarheden en scheeve voorstellingen welke daarin zijn weergegeven, doch verklaren nadrukkelijk het zeer op prijs te zullen stellen, wanneer in deze een gerechtelijk onderzoek zou worden ingesteld.

Twee zeelieden die de tocht hebben meegemaakt.

P.VISSER

G.DE JONG

Amsterdam, 12 maart 1917

Binnenkant 48.